ეროვნული ანგარიშების პორტალი

2006-2016 წლების გრაფიკზე ერთად არის წარმოდგენილი იმერეთი, რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი.
2006-2016 წლებში გრაფიკზე ერთად არის წარმოდგენილი მცხეთა-მთიანეთი და შიდა ქართლი;
    2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 აირჩიეთ წელი